KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  

 

 

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jedynym ośrodkiem akademickim chirurgii onkologicznej Południowo-Wschodniej Polski. Pracują tu zarówno specjaliści w dziedzinie chirurgii onkologicznej, jak również onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, a także fizyk. Klinika składa się z oddziału chirurgii oraz chemioterapii. Porady ambulatoryjne udzielane są w Poradniach Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej. Klinika zajmuje się skojarzonym leczeniem nowotworów piersi, układu pokarmowego, tarczycy, tkanek miękkich i skóry, w tym czerniaka. Od grudnia 2005 r. stosowana jest radioterapia śródoperacyjna (IORT). Wykonywane są operacje laparoskopowe z użuciem ultarsonografii śródoperacyjnej. Klinika dysponuje systemem do termo-ablacji guzów wątroby (RFA), a także nożem ultradźwiękowym do resekcji wątroby (CUSA). Od kwietnia 2004 r. wykonywane są biopsje węzła chłonnego wartowniczego metodą izotopowo-barwnikową. Od 2010 r. wdrożono do praktyki klinicznej chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC) oraz rekonstrukcję piersi za pomocą przeszczepu tłuszczu wzbogaconego komórkami macierzystymi, a także biopsję piersi wspomaganą próżnią.

 

Print view Sitemap  

Department of Surgical Oncology Medical University of Lublin

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel. 081 534 43 13, fax 081 532 23 953, webmaster: Jerzy Mielko

 Powered by CMSimple